3 Products

Filters
Done
 • Zařízení BPS 2.320Z-SA je určeno pro odporové svařování ohrazení tvořených variantně podélníky z uzavřených profilů nebo ploché oceli a příčníky z kruhové oceli, nebo ploché oceli. Příčníky jsou k podélníkům přivařovány kolmo, popř. pod úhlem pro ohrazení určená například ke schodišti.

 • Středofrekvenční odporové svařovací zařízení BPSNF-2×3.200SF obsahuje dva svařovací boxy. Zatímco v jednom boxu probíhá automatický svařovací proces v druhém boxu operátor vyjímá hotový svařenec a následně zakládá díly svařence pro další cyklus. Svařovací manipulátor obsluhuje oba boxy a jeho přejezd mezi boxy je pro bezpečnou činnost operátory po dobu jeho činnosti blokován.
  Svařovací manipulátor je osazen třemi páry pneumatických svařovacích hlav ovládaných proporcionálními ventily pro řízení síly svař. hlav.

  Napájecí napětí 3×400 V, 50 Hz
  Svařovací proud 10 – 30 kA DC Dimenzování el. přípojky – doporučené jištění 250 A
  Celkový instalovaný příkon jm. 265 kVA
  Počet svařovacích pneumatických hlav 2×3

 • Zařízení pro odporové svařování polic BPS 32-4.100 bylo navrženo a vyrobeno dle zadání objednatele pro svařování polic regálových systémů.