Zařízení pro svařování drátěného programu

3 Products

Filters
Done
  • Na základě požadavku výrobců drátěného programu bylo vyprojektováno odporové svařovací zařízení  ABP 64s s rameny umožňujícími  realizovat svařence ve tvaru košů, krabic a podobně. Horní rameno může být v provedení pro osazení vertikálním držákem svařovací elektrody nebo lze svařovací elektrodu osadit přímo do ramene bodovky.

  • Odporové svařovací zařízení BPS 12.250DC-AV pro svařování polotovarů drátěného programu, gabionů a sítí je navrženo jako portálové s pneumatickými svařovacími hlavami pro ovládání horních svařovacích elektrod. Svařovací hlavy jsou uspořádanými v řadě  na lineárním vedení.

  • V produkci výrobků drátěného programu se často vyskytuje nutnost svařování natupo pro uzavření tvaru, jako např. různé rámečky, kruhy a podobně. Další aplikací je svaření dvou dílů kolmo na sebe nebo napojení profilu pro kontinuální provoz.

    Zařízení BT20T je určeno pro odporové svařování ocelových dílů natupo. Je vhodné pro svařování drátů, tyčí, trubek, profilů z ocelí, nerezu, mědi, hliníku a podobně. Shodnou technologii obsaženou v tomto zařízení  lze využít i pro případné  zabudování do vyšších technologických celků jako subdodávku.