Odporové svařovací zařízení BPS 12.250DC-AV

Odporové svařovací zařízení BPS 12.250DC-AV pro svařování polotovarů drátěného programu, gabionů a sítí je navrženo jako portálové s pneumatickými svařovacími hlavami pro ovládání horních svařovacích elektrod. Svařovací hlavy jsou uspořádanými v řadě  na lineárním vedení.

Napájecí napětí 230/400 V, 50 Hz
siť TN-C-S
El. krytí IP 43
Dimenzování přípojky – doporučené jištění min. 250
Počet svařovacích pneumatických hlav  uspořádaných v řadě s možností přesunutí  do požadované pozice 6/10/12/14 (standardně 12 svař. hlav)
Počet svařovacích transformátorů 2
Charakter svařovacího proudu DC s tyristorovou regulací
Vnější rozměr rámu pro upevnění svařovacího přípravku šířka 1600   délka 2420 mm
Výška osy svařování 1000 mm
Technologická media – chladicí kapalina 4 – 5 bar
  – tlak vzduchu 6 – 8 bar

Popis produktu

Video

Spodní svařovací elektrody jsou upevněny v držácích na spodním polohovatelném trámci portálu. Dva svařovací transformátory jsou umístěny za svařovacím portálem a připojeny na výstup usměrňovače svařovacího proudu.
Zařízení může být osazeno dvěma svařovacími přípravky  pro vkládání dílů výrobků. Přípravky jsou umístěny na posuvném stole pro výměnu přípravků. Toto uspořádání umožňuje svařování dílů jednoho přípravku a současnou činnost obsluhy zařízení na druhém přípravku. Obsluha zakládá ručně díly výrobku do svařovacího přípravku a po ukončení automatického svařovacího procesu svařený výrobek z přípravku vyjme.
V průběhu svařovacího procesu je přípravek automaticky polohován mezi horními a dolními svařovacími elektrodami. Pohyb přípravku zajišťuje elektrický servopohon podle zadaného svařovacího programu. Polohovatelný trámec s elektrickým servopohonem se spodními elektrodami se pohybuje vertikálně do pozic, ve kterých elektrody podpírají díly svařence nebo  sjíždějí do poloh, ve kterých umožňují přejezd konstrukčních příček a rámů přípravku.