Středofrekvenční pneumatické odporové svařovací zařízení pro letecký průmysl

Středofrekvenční pneumatické odporové svařovací zařízení ABPH 250SF s horizontálním uspořádáním svařovacích elektrod je určeno pro odporové svařování hliníkových slitin řady 2000 a 7000 dle normy EN 573-3, chromniklových austenitických nerez ocelí řady 300 dle normy AISY a pro svařování titanu v leteckém průmyslu. Hliníkové slitiny svařuje do tloušťky max. 2,5 + 2,5 mm, při svařování tří plechů do max. tloušťky 5 mm.

Bylo vyprojektováno a dodáno pro letecký průmysl pro svařování části draku a křídel.

 

Popis produktu