Svařování natupo

V produkci výrobků drátěného programu se často vyskytuje nutnost svařování natupo pro uzavření tvaru, jako např. různé rámečky, kruhy a podobně. Další aplikací je svaření dvou dílů kolmo na sebe nebo napojení profilu pro kontinuální provoz.

Zařízení BT20T je určeno pro odporové svařování ocelových dílů natupo. Je vhodné pro svařování drátů, tyčí, trubek, profilů z ocelí, nerezu, mědi, hliníku a podobně. Shodnou technologii obsaženou v tomto zařízení  lze využít i pro případné  zabudování do vyšších technologických celků jako subdodávku.

 

Napájení 2 x 400 V + PE
Jmenovitý výkon (při 50% DZ) 20 kVA
Doporučené jištění 100 A
Svařovací proud max. 17,6 kA
Řízení výkonu fázové, tyristorové
Řídicí systém mikroprocesorový

Popis produktu

Video