24 Products

Filters
Done
 • Typ B 190 prima je určen pro kvalitní a plnohodnotné příležitostné svařování v režimu autodílny nebo menší zámečnické dílny, popř. pro šikovné kutily.

 • Svařovací poloautomat je určen pro kvalitní a plnohodnotné svařování pro autodílny nebo menší zámečnické dílny pro svařování tenkostěnných profilů, jako jsou různá zábradlí, reklamní stojany a podobně.

 • Tento typ je určen pro kvalitní a plnohodnotné svařování pro autodílny nebo menší zámečnické dílny pro svařování tenkostěnných profilů, jako jsou různá zábradlí, reklamní stojany a podobně.

 • Typ B 230 smart je univerzální profesionální zařízení pro kvalitní svařování v zámečnických a montážních firmách. Vzhledem k velkému rozsahu svařovacích parametrů se hodí i pro svařování tenkých plechů, jako například karosářské práce.

 • Typ B 250 combi je optimální volba pro kvalitní svařování v zámečnických provozech s plnohodnotným využitím. Vyznačuje se velkým rozsahem svařovacích parametrů, stabilním hořením oblouku s minimálním rozstřikem a možností osazení 4 kladkovým podáváním.

 • tento svařovací poloautomat je určen pro těžké zámečnické a výrobní provozy. Vyznačuje se velkým rozsahem svařovacích parametrů, stabilním hořením oblouku s minimálním rozstřikem, je standardně  osazen 4 kladkovým podáváním a  pro náročné aplikace  je doporučeno doplnění chladicí jednotky hořáku CU01.

 • Typová řada standardních odporových svařovacích zařízení obsahuje typy

  ABP 40, ABP 64 a ABP 100

  Dle požadavku zákazníků je možné provádět jejich různé modifikace včetně vybavení svařovacími přípravky a ověření technologie

 • Na základě požadavku výrobců drátěného programu bylo vyprojektováno odporové svařovací zařízení  ABP 64s s rameny umožňujícími  realizovat svařence ve tvaru košů, krabic a podobně. Horní rameno může být v provedení pro osazení vertikálním držákem svařovací elektrody nebo lze svařovací elektrodu osadit přímo do ramene bodovky.

 • Odporový svařovací lis ABP 125L  je univerzální svařovací zařízení umožňující prostřednictvím „T“ drážek upevnění svařovacího přípravku, držáku páskové elektrody nebo v provedení bodovko-lis ABP 125BL osazení ramen pro standardní svařovací elektrody, popř. pro zvětšení vyložení.

 • Pneumatické odporové svařovací zařízení ABPH 250SF s horizontálním uspořádáním svařovacích elektrod je určeno pro odporové svařování hliníkových slitin řady 2000 a 7000 dle normy EN 573-3, chromniklových austenitických nerez ocelí řady 300 dle normy AISY a pro svařování titanu v leteckém průmyslu. Hliníkové slitiny svařuje do tloušťky max. 2,5 + 2,5 mm, při svařování tří plechů do max. tloušťky 5 mm.

 • Chladící jednotka je určena zejména pro poloautomat B 250 combi, popř. B330 combi pro chlazení svařovacího hořáku pro náročné nasazení zejména při svařování ve směsném plynu nebo argonu.

 • Zařízení BPS 2.320Z-SA je určeno pro odporové svařování ohrazení tvořených variantně podélníky z uzavřených profilů nebo ploché oceli a příčníky z kruhové oceli, nebo ploché oceli. Příčníky jsou k podélníkům přivařovány kolmo, popř. pod úhlem pro ohrazení určená například ke schodišti.