Repase

Společnost AWECO se vedle projektování a výroby nových svařovacích zařízení zabývá i repasí odporových a obloukových svařovacích zařízení jiných výrobců. Repase odporových svařovacích zařízení se provádí až do úrovně modernizace řízení svařovacího procesu nebo celé odporové svařovací technologie náhradou původního zdroje svařovacího proudu středofrekvenční technologií.

Ukázka stroje k repasování

Dodaná zařízení k repasi bývají často ve stavu po dlouhodobé odstávce a neodpovídajícím uložení. V případě nekompletnosti stroje jsme schopni chybějící části nahradit

Na obrázku můžete vidět příklad stavu stroje dodaného k repasi.

SCHLATTER  typ Ps 2/28

Zařízení výrobce SCHLATTER  typ Ps 2/28 L, Ps 2/28 R (levé a pravé provedení) pro kompletaci sestavy článků olejových radiátorů bylo společností Aweco kompletně repasováno včetně výměny řídicího systému celého procesu včetně svařovacího cyklu.

Napájecí napětí: 3×400 V / 50 Hz
Výkon svařovacích transformátorů: 56 kVA / DZ 50%
Řídicí systém: B+R C70

SHALTTER původní stav

SHALTTER po repasi

REPASE odporového svařovacího stroje firmy SCIAKY typ P200 STI

Předmětem repase byla výměna svařovacího transformátoru a řídicího systému svařování. Původní trojfázový svařovací transformátor s šestipulzním řízeným usměrňovačem byl nahrazen středofrekvenční technologií svařováním firmy HARMS & WENDE se speciálním svařovacím programem pro hliník.

Svařované materiály:
Al slitiny řady 2000 a 7000, tloušťky max. 2 x 2,5 mm, nerez série 300, titan a legované oceli